Showing 1–12 of 13 results

HẢI SẢN KHÔ

Cá đuối khô

HẢI SẢN KHÔ

Mực sim khô

HẢI SẢN KHÔ

Mực một nắng

HẢI SẢN KHÔ

Cá nhạc khô

HẢI SẢN KHÔ

Cá chỉ vàng

HẢI SẢN KHÔ

Cá ngân chỉ

HẢI SẢN KHÔ

Cá cơm khô

HẢI SẢN KHÔ

Tép khô

HẢI SẢN KHÔ

Cá lục bóc vỏ

HẢI SẢN KHÔ

Cá ruội khô

HẢI SẢN KHÔ

Cá thu phi lê

0904.083.792