Showing 1–12 of 17 results

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Cá thu

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Tôm bóc

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Bề bề bóc nõn

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Tôm sú đông lạnh

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Mực ống

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Cua ghẹ bóc sẵn

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Bạch tuộc

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Sứa

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Mực tươi cấp

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Mực trứng

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Mực 1 nắng rẻ

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Mực 1 nắng ngon

0904.083.792